دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

مدیریت دانش

امروزه مدیریت دانش و فعالیت هاي دانایی محـور همـواره مـورد تاکیـد تمـامی سـازمان هـا وصاحب نظران عرصه هاي مختلف جامعه قرار دارد. این مقالـه تـلاش دارد زمینـه آشـنایی بـا مفـاهیم مدیریت دانش، ابعاد و اجزاي مختلف آن را فراهم کنـد. بـه همـین منظـور در ابتـداي مـروري بـرطبقه بندي انواع دانش و دانش هاي مورد نیاز سازمان داشته، در ادامـه بـه اصـول، اهـداف، عوامـل موفقیت و مدل هاي مدیریت دانش و موانع موجود بر سر راه آن میپردازد. در آخر ضمن اشاره به مزایاي مدیریت دانش و نتایج حاصل از آن، پیشنهاداتی را ارائه می دهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *